สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ขอเรียนแจ้งว่าเว็บไซต์ใหม่ของ สถาบันบุคลากรแห่งอนาคตได้เปลี่ยน URL จาก https://www.nstdaacademy.com เป็น https://www.career4future.com โดยมีผลตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรของ Information Technology and Management Training : ITM ได้ที่

          - ตารางหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ
            https://www.career4future.com/trainingprogram

          - โครงสร้างหลักสูตร
            https://www.career4future.com/curriculum

          สถาบันฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2644 8150

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)