ผลงานที่ผ่านมา

หลักสูตรฝึกอบรม/ สัมนาของ สวทช.

  • Good Great Growth เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต

         วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555

  • การเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ: Orchid

          วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555

  • Theory of Inventive Problem Solving: TRIZ

          วันที่ 2, 4, 9 และ 10 กรกฎาคม 2555

  • Post Harvest Preservation and Technology

          วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555

  • The Food Safety Modernization Act – Managing Food Safety Systems

          วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555

  • การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม

          วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555

  • เทคโนโลยีและการตลาดยุคใหม่ ธุรกิจอาหารไทยพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร

          วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554