สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพฯ
เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่