สถานที่จัดงาน

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เลขที่ 132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่