สถานที่จัดงาน

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่