ผลงานที่ผ่านมา

 

ภาคผลิต

 บริษัท ทีพีเอ็นเฟล็กซ์แพค จำกัด
 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

 

ภาคบริการ

 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 กรมการค้าต่างประเทศ
 การกีฬาแห่งประเทศไทย
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
 บริษัท เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด