ข้อมูลเตรียมสอบ

 

๑. ดาวน์โหลดข้อสอบเก่า

ข้อสอบเก่า ปี ๒๕๔๒ - ปีปัจจุบัน

ท่านสามารถ Download ข้อสอบเก่า ปี ๒๕๔๒-ปีปัจจุบัน ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

FE (Fundamental Information Technology Professional Examination)

ปี ๒๕๔๒ : ข้อสอบภาคเช้า : ข้อสอบภาคบ่าย : เฉลยภาคเช้า : เฉลยภาคบ่าย : [RAR]
ปี ๒๕๔๓ : ข้อสอบภาคเช้า : ข้อสอบภาคบ่าย : เฉลย : [RAR]
ปี ๒๕๔๔ : ข้อสอบภาคเช้า : ข้อสอบภาคบ่าย : เฉลย : [RAR]

SW (Software Design & Development Professional Examination)

ปี ๒๕๔๔ : ข้อสอบภาคเช้า : ข้อสอบภาคบ่าย : เฉลยภาคเช้า : เฉลยภาคบ่าย

ปี

เมษายน April (Spring 春)

ตุลาคม October (Autumn 秋)

IP

FE

SW

IP

FE

AP

DB

NW

ปี ๒๕๖๐ (2017) Q-AM
Q-PM
  Q-AM Q-AM
Q-PM
     
ปี ๒๕๕๙ (2016) Q-AM
Q-PM
  Q-AM  Q-AM
Q-PM
     
ปี ๒๕๕๘ (2015) Q-AM
Q-PM
  Q-AM  Q-AM
Q-PM
     
ปี ๒๕๕๗ (2014) Q-AM
Q-PM
  Q-AM Q-AM
Q-PM
 
   
ปี ๒๕๕๖ (2013)
  Q-AM  Q-AM
Q-PM
     
ปี ๒๕๕๕ (2012)
  Q-AM Q-AM
Q-PM
   
ปี ๒๕๕๔ (2011)
Q-AM   Q-AM  Q-AM
Q-PM
Q-AM
Q-PM
   
ปี ๒๕๕๓ (2010)
Q-AM   Q-AM      
ปี ๒๕๕๒ (2009)
           
ปี ๒๕๕๑ (2008)
           

ปี ๒๕๕๐ (2007)

 

Q-AM
Q-PM

Q-AM
Q-PM1
Q-PM2

 

Q-AM
Q-PM

 

Q-AM
Q-PM1
Q-PM2

Q-AM
Q-PM1
Q-PM2

 

๒. FE Exam Preparation Course - หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับ FE
    (เนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ของ Information-technology Promotion Agency ประเทศญี่ปุ่น)
    http://www.NSTDAacademy.com/itpe/fe/

 

๓. YouTube

๓.๑ Fundamental IT Engineers Examination

๓.๒ Security and Software Development