สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูนทาวน์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่