หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ


สถาบันฯ ขอแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้าง infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 19 เต็มแล้ว
ท่านสามารถลงทะเบียนในรุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/info หรือติดต่อผ่านทาง
อีเมล์


 อบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

 
          คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณจากทีมงานมืออาชีพ

Key highlights

 1. เจาะลึกอินโฟกราฟิกที่ดีเป็นอย่างไร
 2. ออกแบบ สร้างสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัดได้อย่างไร
 3. นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์
 4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจ อย่างสร้างสรรค์
 5. บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติเข้ม เน้น Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip เบื้องหลังการออกแบบการทำอินโฟกราฟิก

หลักการและเหตุผล

          ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆมาสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ช่วยให้บุคคลทั่วไปทำให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ “อินโฟกราฟฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร”
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซักซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยียุคใหม่
 • ผู้ที่สนใจออกแบบ อินโฟกราฟิก นักออกแบบด้านกราฟิก
 • ผู้จัดทำ Content ที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบด้านกราฟฟิกดีไซด์
 • ผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด

หมายเหตุ:
          ผู้เรียนต้องเตรียมโจทย์และข้อมูลที่จะทำ อินโฟกราฟิก มาเองเพื่อจะได้รับชิ้นงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อ อินโฟกราฟิก ในยุค Digital Content ให้เข้าใจและนำเสนอรูปภาพได้  
 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักการออกแบบ  เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการทำภาพ อินโฟกราฟิกให้มีความดึงดูด น่าสนใจ
 3. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสามารถนำความรู้ประยุกต์ ออกแบบงาน อินโฟกราฟิก ในรูปแบบที่น่าสนใจได้อย่างมืออาชีพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพัชรดนัย ทองนำ คุณพัชรดนัย ทองนำ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Infographic
บริษัท Infographic Thailand
คุณปิยนุช พร้อมประพันธ์ คุณปิยนุช พร้อมประพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Infographic
บริษัท Infographic Thailand

รูปแบบการอบรม

          ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
          การฝึกปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสื่อสารให้ผ่านสื่อออนไลน์
โดยวิทยากรจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงาน แบบอินโฟกราฟิก

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2558 จำนวน 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบริษัทเบอร์ 1 ของเมืองไทย

จำนวนผู้เข้าอบรม

          จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 ท่าน

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          พิเศษลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 13,500 บาท

สถานที่จัดอบรม

          ห้องอบรม CC-305 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907 (คุณทินกร), 81897 (คุณพิมพิชชารัณย์)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ