สถานที่จัดงาน

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่