สถานที่จัดงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่