กำหนดการ


Basic/Advanced Engineering for Automotive Course
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 (21 - 23 March 2018)
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี (Thailand Science Park , Pathum Thani)

 กําหนดการอบรม (Training Agenda)

1st day 21 March 2018
9:00 9:20 Opening remarks NSTDA, J-SAE, Japan embassy
9:20 11:00 Vehicle  Planning/CAE Design and Body Design Morimura Tokyo Institute of technology
11:20 12:20 Combustion and Emission Oguma AIST
13:20 14:30 Biofuel/New Fuel and New Engine Oguma AIST
14:50 17:00 Electronics (Basic Control System)
Development of System & Sensors for Preventive Safety
Nakamura DENSO
2nd day 22 March 2018
9:00 10:30 Vehicle Handling Dynamics Chikamori SAE Honorary Member
10:40 11:50 Impact Biomechanics and Crash Safety Motozawa Teikyo
12:50 14:00 Power Transmission Sato Yokohama National University
14:20 17:00 Electric Vehicle Development ~Status and Future Review~ Kadota Nissan Motor Corp.
3rd day 23 March 2018
9:00 11:10 Overview of production Engineering/Assembly (Including machining of Powertrain unit) Inoue Toyota Motor Corp.
11:20 12:30 Iron and steel material and processes Fujikawa Nissan Motor Corp.
13:30 14:40 Digital engineering for sheet metal forming, forging, and heat treatment processes Fujikawa Nissan Motor Corp.
14:40 16:50 Materials and Digital Processes (Non-ferrous metal, Non-metal materials) Kurahashi Honda Motor Corp.