กำหนดการ


กำหนดการ
หลักสูตร 10 Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy
“กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท
 ระหว่างวันที่ 21 - 22  มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

  กำหนดการอบรม (ระยะเวลา 2 วัน)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559

 9.00 - 12.00 น.
  • นวัตกรรมภายใต้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science)
  • ภาพรวมของแนวคิด Ten Types of Innovation
ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
13.00 - 16.00 น.
  • Ten Types of Innovation Toolkit
  • กรณีศึกษา Ten Types of Innovation: “Builk”
ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
ร่วมด้วย
คุณ ไผท ผดุงถิ่น

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

 9.00 - 12.00 น.
  • Workshop: วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วย Ten Types of Innovation (1)
ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
ร่วมด้วย
Tech Startup Thailand
 13.00 - 16.00 น.
  • Workshop: วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วย Ten Types of Innovation (2)
  • การนำเสนอและอภิปรายผลงานร่วมกัน
ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
ร่วมด้วย
Tech Startup Thailand