ประจำเดือน กันยายน 2555

สวัสดีค่ะ

          พบกันอีกครั้งกับ NSTDA Bulletin ประจำเดือน กันยายน

          สำหรับโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 นี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สถาบันวิทยาการ สวทช.จะขอเชิญชวนให้ท่านรู้จักกับ "โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที" หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และประเทศไทย การสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีโดยไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายไอที ในการยกระดับทักษะของตนเองให้ได้มาตรฐาน และเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับองค์กรของไทย ในการนำผลจากการสอบมาปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies และยังใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่งของบุคลากร เนื่องจากเนื้อหาของข้อสอบครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

          โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ซึ่งในครั้งที่ 2/2555 นี้ กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ สนามสอบตามมหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปิดรับสมัครสอบแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายนนี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sss

          อย่าลืมนะคะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านไอทีครั้งสำคัญของประเทศไทย

"เปิดแล้ว!!...สมัครสอบรอบ ต.ค.55
วันนี้ - 30 ก.ย.55 เท่านั้น"
สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.55 พร้อมกันทั่วประเทศ
สอบ วัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ ASEAN 2015 กับ "โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"

 

ติดต่อสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/nsa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 321-324
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรเด่นประจำเดือน กันยายน 2555

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา+VAT
10-101 Understanding Network Fundamentals 3-5 ก.ย 55 11,000
11-317 Planning, Implementing, and Maintaining Microsoft Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure 10-14 ก.ย 55 17,500
70-208 IT Disaster Recovery Management : การบริหารการฟื้นฟูระบบ IT จากเหตุวิกฤติ 12-13 ก.ย 55 7,500
19-306 Network Administration and Monitoring Tools 17-20 ก.ย 55 20,500
41-306 Developing ASP.NET Web Application Using Visual Basic 2008/2010 and Visual Studio 2008/2010 Level 1: Fundamental 17-21 ก.ย 55 19,500

 

ติดต่อสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/nsa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 111-112
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา+VAT
ITM

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการ สายงานไอซีที รุ่นที่ 3 (ICT Management for ICT Manager: ITM3)
ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

 

20 ก.ย.-8 พ.ย. 55
79,500

 

ติดต่อสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/nsa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 211-216
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา+VAT
LCA

หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA) (ภาคใต้)

 

8-10 ต.ค. 55 12,000
CFP

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
(Carbon Footprint of Products) (ภาคใต้)

 

11-13 ต.ค. 55

12,000

 

EEI เสริมสร้างวิสัยทัศน์นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ (New Energy Wave Leader: NEW) 25-26 ต.ค. 55 8,000
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร
(Energy Efficiency Improvement for Buildings: EIB)
12-14
พ.ย.55
12,000
สำหรับผู้ประกอบการ/ส่งออกที่สนใจจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณให้รักษ์โลกมากขึ้น
รอพบกับหลักสูตร ECD ปลายปีนี้ !!!

 

ติดต่อสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/nsa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5001 ต่อ 213-214
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.