ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สวัสดีครับทุกท่าน     

           สำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเป็นเดือนของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มีการวางแผนงบประมาณในการบริหารงานต่างๆ และเดือนนี้ก็มีวันหยุดยาวกันหลายวัน ไม่ว่าจะเป็นวันปิยมหาราช และวันออกพรรษาและวันที่ระลึกถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น และก็เป็นช่วงของหน้าฝนด้วย ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ วางแผนการเดินทางเพราะช่วงเย็นๆ ฝนมักจะตกเกือบทุกวัน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


         ในเดือนสิ้นปีงบประมาณนี้  NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 7-9 พ.ย. 61  12,000
CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ 28-30 พ.ย. 61 12,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITW หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7 14-16 พ.ย. 61 23,540


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81901 (คุณธนัท), 81902 (คุณสิริชุดา)
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
bstartup หลักสูตร Bio Startup 18 ก.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 168,000
RDC หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 13) 5 พ.ย. 61 4,700
RDCO หลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 7) 28-29 พ.ย. 61 10,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA086  Implementing Wireless LAN Solution  8-10 ต.ค. 61 10,000
DBM037   PostgreSQL Administration   8-10 ต.ค. 61  11,000
ITM023 Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  8-10 ต.ค. 61    9,500
DBM038   Oracle Database 11g for DBA   8-12 ต.ค. 61  13,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2017 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 10-12 ต.ค. 61 10,000
ITM103 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรในยุค Thailand 4.0 11-12 ต.ค. 61  6,500
PJM010 Risk Management for IT Project Implementation: การบริหารความเสี่ยงระหว่างดำเนินโครงการด้านไอที 16-18 ต.ค. 61  8,500
ITM089 Advanced Level Test Analyst 16-19 ต.ค. 61 12,000
NWA004   Troubleshooting TCP/IP Internetworking 16-19 ต.ค. 61  12,000
MDB008 Fundamentals Microsoft Access 2013/2016 16-17 ต.ค. 61    6,500
MUL016 Adobe InDesign CC 2017 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine) 17-19 ต.ค. 61  10,000
PJM001 Core-Project Management for IT 17-19 และ 25-26 ต.ค. 61 12,500
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundamental Asset Management) 17-19 ต.ค. 61 9,000
JAV052 React.js Programming 17-19 ต.ค. 61 10,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 18-19 ต.ค. 61  6,900
XLS028 Fundamentals Microsoft Excel 2013/2016 22 ต.ค. 61 3,700
NWA095 Ubuntu Server Administration 22-26 ต.ค. 61  12,000
ITM008 Change Management for IT Project Implementation: การบริหารความเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินโครงการด้านไอที 24-26 ต.ค. 61 8,500
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns 24-26 ต.ค. 61 9,900
MDB009 Intermediate Microsoft Access 2013/2016 24-26 ต.ค. 61 8,900
PHP024 PHP Security Code 24-26 ต.ค. 61  11,000
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 24-26 ต.ค. 61 9,500
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที 29-31 ต.ค. 61 8,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 29-31 ต.ค. 61 8,900
CPL003 C# .NET Programming 29 ต.ค. -2 พ.ย 61 13,500
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 29 ต.ค. -2 พ.ย 61 13,500
UML002 Software Development with UML Design  29 ต.ค. -2 พ.ย 61  12,500
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ 29 ต.ค. -2 พ.ย 61  14,500
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 29 ต.ค. -2 พ.ย 61 14,500
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 29 ต.ค. -2 พ.ย 61 14,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.