ประจำเดือน มิถุนายน 2561

สวัสดีครับทุกท่าน     

           เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความเข้มข้นของตารางฝึกอบรมของสถาบันฯ ก็ว่าได้นะครับ เพราะมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายและมีความหลากหลาย สำหรับเดือนนี้มีหนึ่งหลักสูตรที่จะแนะนำคือ Service Design Thinking in Action การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design)และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ในการสร้างธุรกิจที่มีความแตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดูรายละเอียดในตารางหลักสูตรได้เลยนะครับ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรที่น่าสนใจมากมายเพื่อช่วยในการพัฒนางานและศักยภาพของท่านอย่างเต็มเปี่ยมครับ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564  7000 ต่อ 81885-81887


          สำหรับเดือนนี้ NSTDA Academy มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
3DP  หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3) 23-25 ก.ค. 61  14,900
EIB หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 6” (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB6) 1-3 ส.ค. 61    12,000
FEC หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC3)  21-23 ส.ค. 61 12,500
PMEV หลักสูตร เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Design and Development for Premium Efficiency Motors towards EV Applications: PMEV) 28-29 ส.ค. 61   12,500
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 7-9 พ.ย. 61  12,000
CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ 28-30 พ.ย. 61 12,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
 ITA หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 13 16-20 ก.ค. 61  21,400
 BCS หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 2 (Business Continuity Management Standard: BCS)  15 - 17 ส.ค. 61  23,000
ITW หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7  29-31 ส.ค. 61   23,540
ISO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 4 11-14 ก.ย. 61 32,100


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT Service Design Thinking Series 2018  13-14 มิ.ย. 61  12,500
 ADS หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Art of Data Science: ADS)   10-12 ก.ค. 61   22,500
BPM  หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ รุ่นที่ 4 (Business Process Modeling and Service Design Thinking#4)   24-26 ก.ค. 61  22,500
CDB Chatbot Design for Business  7 - 9 ส.ค. 61  18,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890 (คุณสรารี), 81901 (คุณธนัท), 81902 (คุณสิริชุดา
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

- รุ่นที่ 20  ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 61

15,000
vinfo หลักสูตร “สร้างการนำเสนอ ด้วย Video infographic เพิ่ม Skill การสื่อสาร สำหรับมือใหม่” - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 61 18,000
infomo Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22, 29-30 ส.ค. 61 27,000
infoesan หลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12-13 ก.ค. 61 5,900
infosouth หลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคใต้) 6-7 ก.ย. 61 5,900
rdcc หลักสูตร สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 4) 26-27 มิ.ย. 61 8,000
bstartup หลักสูตร Bio Startup 5 มิ.ย. 61- 2 ส.ค. 61 168,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 4-7 มิ.ย. 61 11,000
DBM020 Database Design and SQL 4-7 มิ.ย. 61 12,500
MUL022 Creative Graphic & Design By PowerPoint 11-13 มิ.ย. 61 9,500
PHP002 Advanced PHP for Web Service 11-15 มิ.ย. 61 14,000
PTN001 Python Development 11-15 มิ.ย. 61 12,500
ITM086 IT Risk Management (Workshop) 13-15 มิ.ย. 61 9,500
PJM001 Core-Project Management for IT 13-15,21-22 มิ.ย. 61 12,500
NWA096 Docker Workshop 14-15 มิ.ย. 61 8,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 18-20 มิ.ย. 61 8,000
MDB008 Fundamentals Microsoft Access 2013/2016 18-19 มิ.ย. 61  6,500
PHP027 PHP using Laravel Framework 18-20 มิ.ย. 61   11,000
NWA086  Implementing Wireless LAN Solution 18-20 มิ.ย. 61   10,000
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures  18-22 มิ.ย. 61   15,000
ITM036  ITIL Foundation 3.0 - 2011  18-22 มิ.ย. 61 13,000
JAV010  JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น  18-22 มิ.ย. 61  13,500
CTS005  Cisco Certified Network Associate Routing & Switching  (CCNA) 18-22 มิ.ย. 61  13,000
MDB009  Intermediate Microsoft Access 2013/2016 20-22 มิ.ย. 61   8,900
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 25-26 มิ.ย. 61   6,500
XLS011  Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart  25-26 มิ.ย. 61  6,900
ITM023  Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 25-27 มิ.ย. 61   9,500
PHP028  PHP using Yii2  25-27 มิ.ย. 61   9,900
DBM040  Implement NoSQL Database with MongoDB  25-28 มิ.ย. 61   12,500
SEC009 Fortigate Multi-threat Securities System  25-29 มิ.ย. 61   15,000
NWA054 Network & Internet Security for IT Professional  25-29 มิ.ย. 61   14,000
MUL016  Adobe InDesign CC 2017  การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)  27-29 มิ.ย. 61   10,000
XLS015  Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 27-29 มิ.ย. 61   8,900
PHP031  PHP Object Oriented Programming  2-4 ก.ค. 61  11,000
NWA046  VMware vSphere V6.5: Install, Configure, Manage    2-4 ก.ค. 61
 
 17,000
NWA098  Oracle Solaris11 Advance System Administration  2-6 ก.ค. 61  15,500
MVB016 Visual Basic .NET Programming  2-6 ก.ค. 61  13,500
DBM031 SQL Server 2016 Administration 2-6 ก.ค. 61 13,500
MUL020 Advance Adobe Photoshop  CC 2017 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง 3 ก.ค. 61 3,700
ITM062  การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  3-6 ก.ค. 61  11,000
MUL022  Creative Graphic & Design By PowerPoint  4-6 ก.ค. 61  9,500
CTS001  Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5 9-11 ก.ค. 61   12,500
NWA082  Network Administration and Monitoring Tools  9-12 ก.ค. 61   13,500
ITM066  การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 9-13 ก.ค. 61  14,000
CTR002  Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์   9-13 ก.ค. 61  13,500
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming  9-13 ก.ค. 61  14,500
NWA090  Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration    9-13 ก.ค. 61  14,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 11-13 ก.ค. 61 8,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.