ประจำเดือน สิงหาคม 2561

สวัสดีครับทุกท่าน     

           สำหรับเดือนนี้ก็มีกิจกรรมมายมาย และเดือนนี้มีวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย คนไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่หาที่เปรียบมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
           และเดือนนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยครับ ลูกๆทุกคนต้องสำนึกในพระคุณของของคุณแม่ พระคุณที่หาที่เปรียบไม่ได้กับสิ่งใด ดูแลท่านให้ดีเหมือนที่ท่านดูแลเราจนเราโต หลายคนคงกลับบ้านไปหาคุณแม่ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะครับ

          ในเดือนนี้ มีหนึ่งในหลักสูตรไทยแลนด์ 4.0 มาแนะนำนำครับ "Chatbot Design for Business" กระแสการใช้แชตบอตเพื่อธุรกิจกำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง มีความคาดหวังอย่างยิ่งยวดว่าระบบแชตบอตจะพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามแม้มีเครื่องมือและระบบต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบแชตบอตอยู่มากมาย แต่การสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงให้ประสบความสำเร็จ ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะแชตบอตไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แค่ถามมาตอบไป แต่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้นั้นเต็มไปด้วยปรัชญาเบื้องลึกอีกมากมาย แชตบอตจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วจะสามารถทำงานอย่างดีเยี่ยมได้ทันที แต่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุด หากต้องการสร้างแชตบอตเพื่อลูกค้าของธุรกิจ
หลักสูตรนี้มีทุกคำตอบให้คุณ..."Chatbot Design for Business"

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


          สำหรับเดือนนี้ NSTDA Academy มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FEC หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC3)  21-23 ส.ค. 61 12,500
PMEV หลักสูตร เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Design and Development for Premium Efficiency Motors towards EV Applications: PMEV) 28-29 ส.ค. 61   12,500
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 7-9 พ.ย. 61  12,000
CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ 28-30 พ.ย. 61 12,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
 BCS หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 2 (Business Continuity Management Standard: BCS)  15-17 ส.ค. 61  23,000
ITW หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7  29-31 ส.ค. 61   23,540
SOC หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Security Operations Center: SOC)
5-7 ก.ย. 61 28,000
ISO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 4 11-14 ก.ย. 61 32,100


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB Chatbot Design for Business  7-9 ส.ค. 61  18,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890 (คุณสรารี), 81901 (คุณธนัท), 81902 (คุณสิริชุดา
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

- รุ่นที่ 20  ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 61

15,000
infomo Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22, 29-30 ส.ค. 61 27,000
infosouth หลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคใต้) 6-7 ก.ย. 61 5,900
bstartup หลักสูตร Bio Startup 18 ก.ย. 61 ถึง วันที่ 15 พ.ย. 61 168,000
pmt การประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย (The Power Metallurgy) รุ่นที่ 3 5-6 ก.ย. 61 8,500
rdc Online อบรมเชิงปฏิบัติการ : ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC  15-16 ส.ค. 61  4,700
rdc เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รุ่นที่ 12 : Pre-approval 6 ก.ย. 61 10,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 1-3 ส.ค. 61 9,500
CPL003 C# .NET Programming 6-10 ส.ค. 61 13,500
DBM038 Oracle Database 11g  for DBA 6-10 ส.ค. 61 13,500
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที 8-10 ส.ค. 61 8,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2017 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 8-10 ส.ค. 61 10,000
PHP026 PHP using CakePHP Framework 14-16 ส.ค. 61 11,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 14-17 ส.ค. 61 11,000
DBM028 MySQL Administration 14-17 ส.ค. 61 12,000
ITM023 Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 15-17 ส.ค. 61 9,500
CMS014 การสร้างระบบบริหารงานจัดการความรู้ (KM) ด้วย Moodle 16-17 ส.ค. 61 7,000
MDB008 Fundamentals Microsoft Access 2013/2016 20-21 ส.ค. 61 6,500
DMT005 Implementing a secure software development life cycle (S-SDLC) 20-22 ส.ค. 61 9,000
ITM086 IT Risk Management (Workshop) 20-22 ส.ค. 61 9,500
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น 20-24 ส.ค. 61 13,500
PTN003 Python Web Application using Django Framework 20-24 ส.ค. 61 13,000
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.2 20-24 ส.ค. 61 16,500
NWA076 SUN Solaris Administration 20-24 ส.ค. 61 14,000
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 20-24 ส.ค. 61 13,500
XLS037 ทำสถิติให้เป็นเรื่องง่ายๆ ทำได้ด้วย MS Excel 21 ส.ค. 61  3,500
XLS038  มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 21 ส.ค. 61   3,700
MDB009 Intermediate Microsoft Access 2013/2016 22-24 ส.ค. 61   8,900
MUL016  Adobe InDesign CC 2017  การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)  22-24 ส.ค. 61   10,000
PJM001  Core-Project Management for IT 22-24,30-31 ส.ค. 61  12,500
DOC008  สร้างแม่แบบโครงการ เพื่อจัดรูปแบบอัตโนมัติ ด้วย MS Word    23 ส.ค. 61    3,000
ITM103  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรในยุค Thailand 4.0 27-28 ส.ค. 61   6,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 27-28 ส.ค. 61   6,900
ITM100  การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 27-29 ส.ค. 61  9,500
PPT002  Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation   27-29 ส.ค. 61  8,900
JAV031  JavaScript for Web Developers   27-31 ส.ค. 61  14,000
DBM039  Oracle Database  PL/SQL Programming  27-31 ส.ค. 61   13,500
NWA067  Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 27-31 ส.ค. 61  15,500
JAV049  Essential Angular2 with TypeScript 28-30 ส.ค. 61   9,500
PJM010 Risk Management for IT Project Implementation: การบริหารความเสี่ยงระหว่างดำเนินโครงการด้านไอที  29-31 ส.ค. 61  8,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database   29-31 ส.ค. 61  8,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.