ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สวัสดีครับทุกท่าน     

           สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่ใครหลายคนหัวใจพองโต เพราะมีวันที่สำคัญวันหนึ่งที่ทั่วโลกนิยมพูดถึงกันนั่นก็คือ วันวาเลนไทน์   NSTDA Academy ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันแห่งความรักกันนะครับ
นอกจากนี้ สวทช.ก็มีงานประชุมวิชาการประจำปี 2561(NSTDA Annual Conference: NAC) หรืองาน NAC2018  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ ภายในงานท่านจะได้พบการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยประเด็นมุ่งเน้น เช่น อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture) เป็นต้น ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2018/

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564  7000 ต่อ 81885-81887


          สำหรับเดือนนี้ NSTDA Academy มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
3DP3 หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3) 14 - 16 มี.ค. 61 14,900
PET3 หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ รุ่นที่ 3 (Printed Electronics Technology: PET) 20 - 22 มี.ค. 61 15,000
FEC2
หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC)
23 - 25 เม.ย. 61 12,500
CFO9 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9) 24-25 เม.ย. 61 10,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 3 (Enterprise Architecture Workshop: EAW3) 28-30 มี.ค. 61 24,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM6 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2018 “นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่ Service Innovation: The Future of Value creation” (SIM6) 14-16, 19-20 มี.ค. 61 25,000
10 Types หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท
Ten Types of Innovation:
A Strategy for Business Transformation in Digital Economy
25-26 เม.ย. 61 12,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม
EAC Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 21-23 มี.ค. 61 7,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

- รุ่นที่ 17  ระหว่างวันที่  14-15 ก.พ. 61

- รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. 61

- รุ่นที่ 19  ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 61

- รุ่นที่ 20  ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 61

15,000
infomo หลักสูตร “Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 1  ระหว่าง 7-8, 14-15 มี.ค. 61 27,000
RDC หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่  10 8 ก.พ. 61 4,700
RDCO หลักสูตร "ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online" รุ่นที่  10 27-28 ก.พ. 61 10,000
FREO หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology" 29-30 มี.ค. 61  15,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PJM009 Essential Project Management Skills 19-23 ก.พ. 61 12,000
PTN001 Python Development 19-23 ก.พ. 61 12,500
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.2 19-23 ก.พ. 61 16,500
DBM020 Database Design and SQL 19-23 ก.พ. 61 12,500
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 19-23 ก.พ. 61 14,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 22 ก.พ. 61 3,700
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 26-28 ก.พ. 61 8,900
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 26-28 ก.พ. 61 11,500
ITM008 Change Management for IT Project Implementation: การบริหารความเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินโครงการด้านไอที 5-7 มี.ค. 61 8,500
PHP027 PHP using Laravel Framework 5-7 มี.ค. 61 11,000
NWA077 TCP/IP Internetworking 5-7 มี.ค. 61 9,500
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 5-9 มี.ค. 61  13,500
JAV031 JavaScript for Web Developers 5-9 มี.ค. 61   12,500
NWA099 Oracle Linux Enterprise Server7 System Administratio 5-9 มี.ค. 61    13,000
DBM038  Oracle Database 11g  for DBA 5-9 มี.ค. 61   13,500
SEC008  Computer Forensic and Investigation   5-9 มี.ค. 61   18,000
MUL020  Advance Adobe Photoshop  CC 2017 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง 6 มี.ค. 61   3,700
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 6-9 มี.ค. 61    11,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2017 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  7-9 มี.ค. 61   10,000
ITM103 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรในยุค Thailand 4.0 8-9 มี.ค. 61    6,500
PHP028 PHP using Yii2 12-14 มี.ค. 61  9,900
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 12-16 มี.ค. 61 14,000
JAV040 Java for Non-Programmers 12-16 มี.ค. 61 13,500
SEC006  Ethical Hacking and Countermeasures 12-16 มี.ค. 61  15,000
ITM023  Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   14-16 มี.ค. 61   9,500
ITM035  IT Project Outsourcing   15-16 มี.ค. 61   6,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.