ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี 2562 และก็เป็นเดือนของการเฉลิมฉลองด้วยนะครับ มีเทศกาลต่างๆในเดือนธันวาคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสมาส, วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านและเริ่มศักราชใหม่ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงในเดือนนี้และส่งต่อไปยังปีหน้าด้วยนะครับ

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 15-17 ม.ค. 63 14,900
VFJP หลักสูตรการเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP) - ฝึกอบรมในประเทศ 11 และ 28 ก.พ. 63
- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ. 63
125,000
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2) Package A:
- อบรมวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 (ฝึกอบรมหัวข้อ Life Cycle Assessment (LCA) และ Eco-efficiency Assessment)

Package B: อบรมวันที่ 31 ม.ค. 2563 (ฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ Eco-efficiency Assessment)

Package A:
12,000 บาท

 


Package B: 7,000 บาท

MEV3 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 3 12 - 13 ธ.ค. 62 7,900
LWV2 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 19 - 20 ก.พ. 63 13,500
CFO12 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12
(Carbon Footprint for Organization: CFO12)
18-19 ก.พ. 63 10,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81895, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP หลักสูตร AI for Thai: Thai AI Service Platform รุ่นที่ 2 Package A: คอร์สสำหรับผู้บริหาร (Management)
  - อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2562

Package B: คอร์สสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)
 - อบรมวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562

Package A: 8,500 บาท
Package B: 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898, 81894
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSS4 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard) รุ่นที่ 4 3-4 และ 18-20 ธ.ค. 2562 36,000
ITA15 หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 15 27 - 31 ม.ค. 63 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 63)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 4: 23-24 ม.ค. 63
รุ่นที่ 5: 11-12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63

9,900
INFOPRESENT Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 5: 12 - 13 มี.ค. 63
รุ่นที่ 6: 23 - 24 ก.ค. 63

9,900
CFR หลักสูตร "ปฏิรูป การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก" 6-7 ก.พ. 63 15,900
FFE หลักสูตร วิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Element Method) 19-21 ก.พ. 63 14,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA096 Docker Workshop 2 - 3 ธ.ค. 62   8,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals 2 - 4 ธ.ค. 62 9,500
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 2 - 4 ธ.ค. 62 10,000
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 11 ธ.ค. 62 4,500
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundamental Asset Management 11 - 13 ธ.ค. 62  9,000
PJM001 Core-Project Management for IT 11 - 13 และ 19 -20 ธ.ค. 62 12,500
JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 16 - 18  ธ.ค. 62 11,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 16 - 18 ธ.ค. 62 8,500
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 16 - 19 ธ.ค. 62 13,500
ITM036 ITIL Foundation 2019 16 - 20 ธ.ค. 62 13,000
JAV022 JAVA Application and Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 - การทำงาน GUI และ Applet 16 - 20 ธ.ค. 62 13,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 16 - 20 ธ.ค. 62 13,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 16 - 20 ธ.ค. 62 12,000
NWA046 VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage 16 - 20 ธ.ค. 62 23,500
DBM020 Database Design and SQL 16 - 20 ธ.ค. 62  12,500
PHP022 PHP for Web Application Development 16 - 20 ธ.ค. 62 14,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0 19 - 20 ธ.ค. 62  6,500
TEC002 IoT Security 23 - 24 ธ.ค. 62 8,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 23 - 25 ธ.ค. 62 12,000
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures 23 - 27 ธ.ค. 62 25,500
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 23 - 27 ธ.ค. 62 9,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 23 - 27 ธ.ค. 62  6,900
JAV031 JavaScript for Web Developers 23 - 27 ธ.ค. 62  12,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.