ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สวัสดีครับทุกท่าน     

           สำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับ และยังเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ บางท่านก็มีแผนที่จะไปเที่ยวเพื่อรับอากาศหนาวที่แหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือไปต่างประเทศ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับ และก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
LWV หลักสูตร "หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการ
ในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV)"
19 - 20 ธ.ค. 61 13,500
MEV2 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 2 (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV2) 26 - 27 ก.พ. 62 7,900
CFO10 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (Carbon Footprint for Organization: CFO10) 20 - 21 ก.พ. 62 10,000
LCA หลักสูตร "หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)"
20 - 22 มี.ค. 62 12,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SOC2 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2) 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 34,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81894, 81896, 81900, 81902
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
bstartup หลักสูตร Bio Startup   168,000
RDCC สัมมนา สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 5) 10-11 ม.ค. 62 8,000
EAC หลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 2-4 เม.ย. 62 10,000
 PMT หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย (The Power Metallurgy) รุ่นที่ 3 16-17 ม.ค. 62 8,500
 BENZ หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 27-28 ก.พ. 62 15,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 11-14 ธ.ค. 61 12,500
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 11-14 ธ.ค. 61  13,500
NWA054 Network & Internet Security for IT Professionals 17-21 ธ.ค. 61  14,000
ITM036 ITIL Foundation 3.0 - 2011 17-21 ธ.ค. 61 13,000
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures 17-21 ธ.ค. 61 15,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที 17-19 ธ.ค. 61  8,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 17-18 ธ.ค. 61  6,900
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น 17-21 ธ.ค. 61  13,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2017 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 19-21 ธ.ค. 61 10,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 19-21 ธ.ค. 61 8,900
ITM103 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรในยุค Thailand 4.0 20-21 ธ.ค. 61 6,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.