ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สวัสดีครับทุกท่าน     

           สำหรับเดือนนี้ถ้าแต่ก่อนก็ถือว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับ แต่สภาพอากาศปัจจุันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร้อนบ้าง ฝนบ้าง และมีหนาวในเดือนที่ผ่านมา ทำให้เราต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะในปัจจุบัน ยังไงก็ขอให้ดูแลสุภาพด้วยนะครับ สำหรับเดือนนี้มีวันสำคัญหลายวันเลยครับ วันแรกคือวันแรงงานแห่งชาติ กำลังสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วันที่สองคือวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันเริ่มฤดูการผลิตของเกษตรกร ทางราชการมีพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีวันวิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนที่ระลึกถึงพระพุทธองค์และเป็นวันที่มี 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นต้น

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาว รีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564  7000 ต่อ 81885-81887


          สำหรับเดือนนี้ NSTDA Academy มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PMEV หลักสูตร เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Design and Development for Premium Efficiency Motors towards EV Applications: PMEV) 28-29 ส.ค. 61 12,500
3DP  หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3)  4-6 มิ.ย. 61  14,900
EIB  หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 6” (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB6)  1-3 ส.ค. 61   12,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ISO  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 4 11-14 ก.ย. 61   24,500
 BCS หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 2 (Business Continuity Management Standard: BCS)  30-31 พ.ค.,1 มิ.ย.61   23,000
 ITA หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 13   16-20 ก.ค. 61  21,400
ITW  หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7   29-31 ส.ค. 61  23,540


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT Service Design Thinking Series 2018  13-14 มิ.ย. 61  12,500
 ADS หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Art of Data Science: ADS)   10-12 ก.ค. 61   22,500
BPM  หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ รุ่นที่ 4 (Business Process Modeling and Service Design Thinking#4)   24-26 ก.ค. 61  22,500
CDB Chatbot Design for Business 7-9 ส.ค. 61  18,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890 (คุณสรารี), 81901 (คุณธนัท), 81902 (คุณสิริชุดา
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

- รุ่นที่ 19  ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 61

- รุ่นที่ 20  ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 61

15,000
vinfo หลักสูตร “สร้างการนำเสนอ ด้วย Video infographic เพิ่ม Skill การสื่อสาร สำหรับมือใหม่” - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 61 18,000
infocentral หลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคกลาง) 30-31 พ.ค. 61 5,900
infoesan หลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12-13 ก.ค. 61 5,900
infosouth หลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคใต้) 6-7 ก.ย. 61 5,900
rdc หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่ 11 10 พ.ค. 61 4,700
rdcc หลักสูตร สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 4) 26-27 มิ.ย. 61 8,000
bstartup หลักสูตร Bio Startup 5 มิ.ย. 61- 2 ส.ค. 61 168,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA001 Understanding Network Fundamentals 7-9 พ.ค. 61 9,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 7-10 พ.ค. 61 11,000
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 7-11 พ.ค. 61 14,500
PJM009 Essential Project Management Skills 7-11 พ.ค. 61 12,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2017  การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  9-11 พ.ค. 61 10,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 15-18 พ.ค. 61 11,000
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 15 พ.ค. 61 3,700
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที 16-18 พ.ค. 61 8,500
CTS001 Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5 16-18 พ.ค. 61 12,500
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security 17-18 พ.ค. 61 9,300
XLS037 ทำสถิติให้เป็นเรื่องง่ายๆ ทำได้ด้วย MS Excel 18 พ.ค. 61 3,500
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 21-22 พ.ค. 61 7,800
MUL021 การพัฒนา Graphic Parallax Website ด้วยโปรแกรม Adobe muse 21-22 พ.ค. 61 7,000
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation 21-23 พ.ค. 61 8,900
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 21-25 พ.ค. 61 14,000
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการ ระบบลินุกซ์ 21-25 พ.ค. 61 14,500
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#) 21-25 พ.ค. 61 13,500
PHP003 Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP 21-25 พ.ค. 61 16,000
NWA089 Windows Server 2016 Administration 21-25 พ.ค. 61 13,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 21-25 พ.ค. 61 12,000
ITM038 Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 23-25 พ.ค. 61 9,000
CMS014 การสร้างระบบบริหารงานจัดการความรู้ (KM) ด้วย Moodle 23-24 พ.ค. 61 7,000
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security 23-24 พ.ค. 61 9,300
MUL018 สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภาพและออกแบบกราฟิก ด้วย Gimp & InkScape (freeware) 23-25 พ.ค. 61 10,000
DBM029 MySQL for Developer 28,30
พ.ค. 61- 1 มิ.ย.61
12,500
ITM103 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรในยุค Thailand 4.0 30-31 พ.ค. 61 6,500
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 30 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61 9,500
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 30 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย .61 9,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 30 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย .61 8,900
PHP026 PHP using CakePHP Framework 30 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย .61 11,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.