ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งความอบอุ่น เป็นเดือนที่่ลูกๆ ต้องแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ เทิดทูนพระคุณของแม่ที่เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่จนทุกวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านสำนึกรักในพระคุณของแม่ด้วยครับ กลับไปกราบท่าน แสดงความรักต่อท่านนะครับ และในเดือนนี้เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ เหล่าผองไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 11 - 13 ก.ย 2562 14,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3) 7 - 9 ส.ค. 2562 23,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB2

หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 2 (CDB2)

20-22 ส.ค. 2562

Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 62)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดข้อโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 17) 6 ส.ค. 62  4,700
RI4 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน ๔.๐ (Roadmap to Industry 4.0 : RI4)

29 ส.ค. 62

8,900
BIOC หลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ “ตอน เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเกษตรสีเขียว”

10-11 ก.ย. 62

12,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 13 - 15 ส.ค. 62  10,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 13 - 16 ส.ค. 62  11,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 13 - 16 ส.ค. 62 12,500
PJM001 Core-Project Management for IT 14 - 16 และ 22 -23 ส.ค.. 62 12,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 19 ส.ค. 62 3,700
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 19 - 21 ส.ค. 62 8,900
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 19 - 21 ส.ค. 62 8,500
DBM029 MySQL for Developer 19 - 22 ส.ค. 62  12,500
ITM036 ITIL Foundation 3.0 - 2011 19 - 23 ส.ค. 62 13,000
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation  19 - 23 ส.ค. 62  13,500
NWA004   Troubleshooting TCP/IP Internetworking    19 - 23 ส.ค. 62  12,000
TEC012  Hacking and Auditing Web Application Security   19 - 23 ส.ค. 62   25,500
JAV039 Jasper Report and Java Programming    19 - 23 ส.ค. 62  14,000
PPT009   การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่   20 ส.ค. 62   3,500
MUL024   ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 21 ส.ค. 62    3,700
XLS011   Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 22 - 23 ส.ค.  62  6,900
DCM001   Digital Marketing for Modern Business 4.0   22 - 23 ส.ค.  62   7,500
DOC004   Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 26 - 27 ส.ค. 62  6,500
NWA078 SUN Solaris Fundamental 26 - 28 ส.ค.  62  9,500
PHP002  Advanced PHP for Web Service 26 - 30 ส.ค.  62  14,000
ITM067   Business Intelligence (BI) Using Pentaho 26 - 30 ส.ค.  62   13,500
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming   26 - 30 ส.ค.  62   13,500
DBM049  Writing T-SQL for Query and Analyze Data   26 - 30 ส.ค.  62   13,500
XLS016   Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming   26 - 30 ส.ค.  62   12,000
NWA054  Network and Internet Security for IT Professionals 26 - 30 ส.ค.  62   14,000
MVB016   Visual Basic .NET Programming   26 - 30 ส.ค.  62    13,500
ITM101  IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ  27 - 29 ส.ค.  62   8,000
MUL016  Adobe InDesign CC 2018 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 28 - 30 ส.ค.  62   10,000
ITM100  การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 28 - 30 ส.ค.  62   9,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 29 - 30 ส.ค. 7,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.