ประกาศเลื่อนสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE รอบเดือนเมษายน 2563

ประกาศเลื่อนการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเดือนเมษายน 2563 เป็น รอบเดือนตุลาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินส่งผลให้สถาบันการศึกษาประกาศปิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติซึ่งกระทบต่อการจัดการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเดือนเมษายน 2563 และเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ(COVID-19) ให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จึงเลื่อนการสอบรอบเดือนเมษายน 2563 (26 เมษายน 2563)
ออกไปโดยกำหนดเลื่อนไปสอบพร้อมกับรอบเดือนตุลาคม 2563 (25 ตุลาคม 2563) 

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามมายัง อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียดการเปิดรับสมัครและกำหนดการสอบ
https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/itpe-agenda