สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร. 9 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9" (วศร.9) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมี ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษา เป็นผู้แทน สอวช. มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมมอบวุฒิบัตร  และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร วศร. กล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

           โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "วศร. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยอย่างไร" จากรุ่นพี่ วศร.
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)  ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณกิติพันธุ์ นุตยกุล ผู้ดำเนินรายการ

     นอกจากยังมีผู้แทนจาก วศร. รุ่นที่ 1 - 8 ร่วมกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในรุ่นที่ 9 ซึ่งในรุ่นที่ 9 นี้ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 34 ราย จากภาครัฐ จำนวน 3 คน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน ภาคการเดินรถ จำนวน 4 คน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 13 คน

 

     ภาพบรรยากาศพิธีปิดการอบรม