NSTDA Academy ร่วมกับฝ่ายการตลาด สวทช. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ญี่ปุ่นกำลังทำอะไรอยู่กับยานยนต์ไฟฟ้า”

          เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สวทช. โดย สถาบันวิทยาการ สวทช.และฝ่ายการตลาด ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ญี่ปุ่นกำลังทำอะไรอยู่กับยานยนต์ไฟฟ้า” ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ณ ชั้น 1 ห้องจูปิเตอร์ 11 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

          การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยกระทรวงการต่างประเทศ ที่เพิ่งกลับมาจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวทางการจัดการและการสนับสนุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นด้านยานยนต์ไฟฟ้า

          ในการเสวนาฯ นี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวนแล้วกว่า 60 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/evv2017-1

 

 

 

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณมารุต บุญประเสริฐ
Raw Material Development Manager
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
คุณสมบูรณ์ อ่อนน้อม
Technician Support and Training
บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด
อ. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คุณสรวิศ วณิชอนุกูล
ผู้จัดการโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ภาพบรรยากาศ