การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

          ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 33 ท่าน

          การฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรผ่านการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการทำ workshop จริง ของการออกแบบข้อมูล (Creative Content) และการนำเสนอ (Creative Design) อย่างไรให้สามารถเปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Infographic ที่สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง