NSTDA Academy จัดฝึกอบรมการประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” The Powder Metallurgy รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผงวิทยากระบวนการผลิตผงโลหะ กระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยการอัดและฉีดขึ้นรูปผงโลหะ วิธีการเผาประสานชิ้นงาน และวิธีวิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานโลหะผง เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมโลหะผง เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ได้รับความสนใจ และกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะที่ประหยัดเวลาและวัตถุดิบแบบใกล้รูปร่างสุดท้าย (Near net shape) ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต และราคาต่อชิ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

รูปแบบการอบรม ประกอบด้วย ภาคบรรยาย ภาคเสวนาพิเศษ และภาคศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจากโลหะผง

โดยภาคบรรยาย ได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ เวทยนุกูล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็น นักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้คร่ำหวอดในแวดวงอุตสาหกรรมโลหะผงกว่า 10 ปี ร่วมเป็นวิทยากร

สำหรับภาคเสวนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมโลหะผงในภูมิภาคเอเชีย และการปรับตัวของผู้ผลิตเมื่อก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า” ได้รับเกียรติจาก คุณบุญยวัฒน์ ธีรประเวศน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และเลขาธิการสมาคมโลหะผงวิทยา คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร ปรึกษาอาวุโส โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคุณภาณุ เวทยนุกูล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นผู้ดำเนินรายการและแชร์ความสำเร็จงานวิจัยด้านโลหะผงสู่แนวทางธุรกิจ

สุดท้ายภาคศึกษาดูงาน ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัดให้เข้าศึกษาชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจากโลหะผงจริงอย่างครบวงจร อาทิ การผสมโลหะผง (Blending metal powder) การอัดผงโลหะ (Compaction of Metal Powders) การปรับสภาพทางความร้อน (Heat treating) การชุบแข็ง (Quenching) รวมไปถึงการตรวจสภาพชิ้นงานโดย Robotic เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตาม Specifications
หน้าเว็บของหลักสูตร : https://nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/pmt2018-1

ภาพบรรยากาศการอบรมและดูงาน