วิธีการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถส่งรูปสำเนาวุฒิบัตรเพื่อให้ทางสถาบันฯ ตรวจสอบได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันวิทยาการสวทช. โทรศัพท์ 0 2644 8150 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)