การติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาการ สวทช.

          ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. เริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ระหว่างวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 อาจส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การตามปกติเป็นบางครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถาบันฯได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0 2644 8150 กรุณาติดต่อที่เบอร์ 0 2564 7000 ตามด้วยเบอร์ต่อที่ท่านทราบ หรือส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถาบันวิทยาการ สวทช.