NSTDA Academy มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2559

        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) Information Technology Professionals Examination ณ ห้องออดิทอเรียม113 ส่วนงานกลาง ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Hiroki  Mitsumata, President, Chief Representative for ASEAN,Japan External Trade Organization (JETRO) Bangkok บรรยายพิเศษถึงบทบาทของ JETRO ประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ให้เกียรติกล่าวรายงาน โดย ดร.ศิริชัย  กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. และให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี โดย ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” โดย  คุณวรกร  คุรุวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ คุณธรรมวัฒน์  ศาสตร์เวช System Engineer,Lao Project Division, TT Network Integration (Thailand) Co.,Ltd.  ให้เกียรติร่วมบรยาย เพื่อสร้างความตระหนักและจูงใจให้เห็นความสำคัญในการสอบและโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้านไอทีในประเทศไทย.

 

        ในปีนี้ มีผู้สอบผ่านและได้รับรางวัล ITPEC Examination Bronze Award ประจำปี 2559 ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ The Highest Score , The IP Examination จำนวน 3 คน และ The Third Highest Score , The IP Examination จำนวน 4 คน และมีผู้สอบผ่านการวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมด 583 คน ได้แก่  Information Technology Passport Examination : IP จำนวน 562 คน และ Fundamental Information Technology Engineers Examination : FE จำนวน 21 คน  โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในงาน NAC 2017 ทั้งหมด จำนวน 113 คน และมีผู้เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในวันงานทั้งสิ้นจำนวน 100 คน