หลักสูตรใหม่!! สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีน้ำหนักเบา (Lightweight Techology) สำหรับยานพาหนะสมัยใหม่ [ลงทะเบียนด่วน หน่วยงานเดียวกัน 2 คนขึ้นไป รับส่วนลด 10%]

          NSTDA Academy ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบา (Lightweight Technology) จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะและชิ้นส่วนน้ำหนักเบา รวมทั้งนักวิจัย คณาจารย์ หรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบาสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Techology and Integration Design for Next Generation Vehicle)" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมอเคียว กรุงเทพ สยาม

          หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

 

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/lwv
หรือติดต่อ Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.