NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7

          เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 11 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชัน โดยฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบด้วย Workshop ที่หลากหลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/itaworkshop2018-1

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม