• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ สัมผัส “HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร”

 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (ชื่อเดิม สถาบันวิทยาการสวทช.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ สัมผัส “HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหารณ ห้องการ์เด้น 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครและโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารและเทคโนโลยี HPP พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจริงในกระบวนการ HPP กับอาหารตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจในเทคโนโลยี HPP เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนในเทคโนโลยี HPP ต่อไปได้อีกด้วย

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 3)”

     เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 3)” ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูกัน!!” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 3)”

     เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (ชื่อเดิม สถาบันวิทยาการสวทช.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 3)” ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 32 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์ วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูกัน!!” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

 

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง" (Railway System and Management)

     เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA)
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง" (Railway System and Management) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ มีผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จำนวน 20 ท่าน
     โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง (Introduction to Railway System) และการวางแผนและการจัดการระบบขนส่งทางราง (Railway System Planning and Administration) รวมถึงการศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และการบริหารจัดการสถานี ณ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน รุ่นที่ 2" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3)

          เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) รุ่นที่ 2" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 20 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและ Best Practices ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง Business Model การตลาด การลงทุน และแหล่งทุน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน รวมทั้งศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งของบริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/agriculture/vf32019-2

 

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับผู้ได้รับทุน สวทช.)”

     เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ให้กับงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง (GSD) แก่นักเรียนผู้ได้รับทุนจาก สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูกัน!!” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0”

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0”
ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน

         โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิคราะห์ธุรกิจของตนเองและกำหนดเส้นทางและวิธีการ เพื่อนำพาธุรกิจของตนเองเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาในการทำ Lean Manufacturing ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่หลากหลายบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป