• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)”

     เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) ได้เริ่มจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) คือ หลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)” ณ ห้องจามจุรี 1 และ 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดิม

     โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ และ โรงแรมฯ ได้มีมาตราการต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่
     1. การคัดกรองผู้เข้าฝึกอบรมด้วยการวัดไข้ตั้งแต่ประตูทางเข้าของโรงแรม ซึ่งอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
     2. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทำการสแกน QR code ในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อแสดงต่อพนักงานก่อนเข้าหรือออกจากพื้นที่ฝึกอบรม
     3. มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดลงทะเบียนและบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม
     4. ให้ใช้บริการลิฟท์อยู่ที่ 5 ท่านต่อลิฟท์ 1 ตัว
     5. ทางโรงแรมจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณห้องน้ำทุกๆ 30 นาที
     6. มีการจัดที่นั่งในห้องฝึกอบรมที่เว้นระยะห่าง 1 - 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
     7. มีการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันจะมีการให้บริการในรูปแบบการจัดเป็นเซ็ทเฉพาะบุคคล
     8. พนักงานของโรงแรม ทีมผู้จัดงานและผู้เข้าฝึกอบรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการและเข้าฝึกอบรม

Read more...

การติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

           เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีนโยบายให้พนักงาน Work from Home ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์/โทรสารผ่านสำนักงาน ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ ในสภาวะการณ์นี้ ท่านสามารถติดต่อสถาบันฯ ได้ผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์มือถือตามรายละเอียดดังนี้


Read more...

ประกาศเลื่อนสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE รอบเดือนเมษายน 2563

ประกาศเลื่อนการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเดือนเมษายน 2563 เป็น รอบเดือนตุลาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินส่งผลให้สถาบันการศึกษาประกาศปิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติซึ่งกระทบต่อการจัดการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเดือนเมษายน 2563 และเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ(COVID-19) ให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จึงเลื่อนการสอบรอบเดือนเมษายน 2563 (26 เมษายน 2563)
ออกไปโดยกำหนดเลื่อนไปสอบพร้อมกับรอบเดือนตุลาคม 2563 (25 ตุลาคม 2563) 

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 5)

    

      เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 5)” ณ ห้อง Executive 1 และ 2 ชั้น B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์ วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูกัน!!” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

 

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

    

      เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint” ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ให้กับงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง (GSD) แก่นักเรียนผู้ได้รับทุนจาก สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 16 ท่าน

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ และเทคนิคการจัดทำการนำเสนอแบบเคลื่อนไหวแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย โดยใช้เพียงแค่ Microsoft PowerPoint ที่ทำให้การนำเสนอแบบเดิมๆ ไม่น่าเบื่อ น่าดึงดูดและเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียติจากคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมายมาเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “รักษ์โลกอย่างมีสไตล์ด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ใช้แทนพลาสติกสุดเท่”

 

Read more...

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

          หลักสูตร "Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา(Case Study) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่เข้าร่วมบรรยาย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่    

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12 (CFO12)

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12 (Carbon Footprint for Products: CFO12)” เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

        เว็บไซต์ของหลักสูตร: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/cfo2020-1

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป