สถานที่จัดงาน

โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่