สถานที่จัดงาน

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่