ผลงานที่ผ่านมา (Success stories)

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Training Series)

   • Chief Information Officer - CIO

            CIO24 ระหว่างวันที่ 21 - 24, 28 - 31 พฤษภาคม และ 5 - 6, 11 - 12 มิถุนายน 2555

   • ICT Management for ICT Manager - ITM

            ITM5 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557
            ITM4 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556
            ITM3 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 8 พฤศจิกายน 2555
            ITM2 ระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 22 พฤศจิกายน 2554

            ITM1 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 18 ตุลาคม 2553

   • ICT Management for Non-ICT Executive - NIT

            NIT5 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2557
            NIT4 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 18 กรกฎาคม 2556
            NIT3 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 14 กันยายน 2555
            NIT2 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 27 กรกฏาคม 2554
            NIT1 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 22 กันยายน 2553

   • Management for being global Leader in Green business - MLG

   • e-Governance Masterclass for ICT Director - EGM

            EGM6 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 26 กรกฏาคม 2554
            EGM5 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2553

   • ICT Competencies for Corporate Human Resources - IHR

            IHR1 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 19 ตุลาคม 2554 

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Practitioner Training Series)

IT Management Training Series

   • Business Continuity Management Masterclass
           2557
                ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557
           2556
                ระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 12 - 15 มีนาคม 2556

   • Business Intelligence with Advanced Analytics
           2554
                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19, 22 - 23, 24 - 26 สิงหาคม 2554
           2553
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2553

   • Digital Forensics: DFCON
           2553
                ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2553

   • Enterprise Architecture Masterclass
           2557
                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2557
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2557

   • ERP Essentials Masterclass
           2556
                ERP for Top Management
                       วันที่ 5 มิถุนายน 2556
                ERP Essentials for Vendors
                       ระหว่างวันที่ 15 - 18 และ 24 กรกฎาคม 2556
                ERP Essentials for User
                       ระหว่างวันที่ 9 และ 16 - 17 กรกฏาคม 2556

   • IT Disaster Recovery Masterclass: IDR
           2555
                ระหว่างวันที่ 8 - 9, 13 - 16 มีนาคม 2555

   • Managing ICT project by International Standard Process Integration: MICTP
           2553
                ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน, 4 - 6, 11 - 13, 18 - 20 ตุลาคม 2554

   • Open Source Solutions for Enterprises Masterclass
           2554
                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10, 13 - 15, 16 - 17, 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2554
           2553
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2553

   • Social Media Conference: SMCON
           2553
                ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553

   • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO27001:2013
           2557
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2557

 

IT Audit Training Series

   • IT AUDIT Masterclass Series
           IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass
           2557

                รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2557
           2556
                รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2556
                รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2556
                รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
           2555
                รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม, 2 - 4, 9 - 11 เมษายน 2555
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 18, 23 - 25, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555

           IT Audit Workshop for Non - IT Auditor
           2557

                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557
           2556
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556

 

Advanced Management Training Series

   • Advanced Intellectual Property Management For Legal Professionals
           2556
                ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม และ 6 - 7 มิถุนายน 2556

   • Service Science Masterclass
           2556
                รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2556
                รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2556
           2555
                รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2555
                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
           2554
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2554