วิธีการชำระเงิน

 

1) ชำระเงิน โดย
       โอนเงินเข้าบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
           ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล
           เลขที่บัญชี: 016-3-00325-6
       สั่งจ่ายเช็คในนาม มหาวิทยาลัยมหิดล

2) กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip)
พร้อมระบุชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดย

       โทรสาร: 0 2354 7333
       สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) สอบถามข้อมูลการยืนยันการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน
           คุณจรัสศรี ปักกัดตัง โทรศัพท์ 0 2354 4333 มือถือ 08 7553 6082