สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
ขอเชิญนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ร่วมอบรม
หลักสูตร

นี่คือโอกาสเดียว...

ที่จะปลุกพลังความคิด ที่คุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจแห่งอนาคต Bio Startup

มาร่วมกัน ... พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ สายพันธุ์ใหม่สู่วงการ

พร้อมติดอาวุธครบมือ เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะทำให้คุณกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นและเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจจากแนวคิดใหม่ที่กำลังนิยมอย่างแพร่หลาย


วันที่ฝึกอบรม

 • วันที่ 18 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ฝึกอบรม 2 วัน / สัปดาห์ เวลา 9.30 - 16.30 น. (ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี) จำนวน 16 ครั้ง (ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ)
 • ศึกษาดูงาน Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้
  สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

สถานที่ฝึกอบรม

 • ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ (CC)
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ
 • อาคาร KX (Knowledge Exchange) ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

Innovation

Investment

Corporation

Opportunity

Special Highlight

ภาคบรรยาย

 • มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิดและมุมมองจากนักวิจัย นักลงทุน และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 • เรียนรู้ประสบการณ์บริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน
 • การเสวนาพิเศษ

 • เรื่องถอดรหัสความสำเร็จ “Biotechnology Business”
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บริหารระดับสูง ที่ต้องการเข้าใจบริบทของธุรกิจ Biotech อย่างถ่องแท้
 • นักธุรกิจ ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ การลงทุนใน Biotechnology Business และ Startup Business Model
 • นักธุรกิจ Bio Business และ Startup ที่เพิ่งเริ่มต้น
 • ทายาทธุรกิจ ที่อยากเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจใหม่
 • นักลงทุน ที่มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
 • เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

  • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
   • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)
   • ชมผลงานวิจัยด้าน Biotechnology
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  Packgate

  Package A :

  ราคา 95,000 บาท

  • Coursework ฝึกอบรม และศึกษาดูงานในประเทศ
   • อาหาร / อาหารว่าง / เอกสาร / อุปกรณ์ประกอบการอบรมสัมมนาค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ (ตลอดกิจกรรม)

  Package B :

  ราคา 73,000 บาท

  • Study trip ศึกษาดูงาน ณ Haimen Bio Science Park นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน
   • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตลอดกิจกรรม ( ค่าตั๋วเดินทาง / ที่พัก / อาหาร / อาหารว่าง / ค่าเข้าศึกษาดูงาน / ค่าเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน เป็นต้น )
   • *** ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับการดูงานต่างประเทศ 1 ห้อง พัก 2 ท่าน ***

  Package C :

  ราคา 168,000 บาท

 • Coursework and Study trip ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ Haimen Bio Science Park นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน
 • Bio Startup


  [ไม่กี่ปีมานี้ ใครๆ ก็พูดถึงไบโอเทค ]

  Biotechnology

  Bio Startup

  Boi & Startup

  Startup !! การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ที่เติบโต รวดเร็ว ไร้ขีดจำกัด

  Startup

  Highlight

  Highlights: Biotechnology

  • Trend of Biotechnology Business
  • Biotechnology Update
  • Applications of Biotechnology
  • Biolaw
  • Service of Biotechnology

  Highlights : Startup

  • Startup Mindsets : แนวคิดการเป็น Startup
  • Toolsets : เครื่องมือเปลี่ยนโลก
  • Execution : เมื่อลงมือทำ ต้องทำให้เป็น
  • Accelerate : การติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด
  • Startup Investment : การระดมเงินทุนและการลงทุน

  อำนวยการและฝึกอบรมโดย

  นำทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน Biotechnology

  ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

  นำทีมคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup

  อาจารย์ อภิทาน ลี

  รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย KMUTT

  ดูแล อำนวยการฝึกอบรม
  และบริหารหลักสูตร

  ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์

  ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการ สวทช. และทีมงาน

  วิทยากรพิเศษ : เรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน

  น.สพ.สมชาย เลาห์วีระพานิช

  อดีตกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

  ภ.ก.เชิญพร เต็งอำนวย

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เกร็ทเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด
  และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์

  นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio)
  และประธานบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด

  Contact Us

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Call center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา) ต่อ 81896 (นพดร)
  Email: bas@nstda.or.th  กรอกข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม