โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Professional Examination (FE)
ระหว่างวันที่  10-11, 16-18  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
แบรนด์นั้นสำคัญไฉน??: The Power of Brand

          สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเข้าร่วมสัมมนา “แบรนด์นั้นสำคัญไฉน: The Power of Brand”: How to empower the Brand of your Technology Business วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000


NSTDA Academy จัดกิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing

           30 พ.ค. 2557 NSTDA Academy จัดกิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ในหัวข้อ “Creativity Techniques for Innovation Process” วันนี้! ...เรายังคงทำงานกันด้วยวิธีเดิมๆ สิ่งที่ได้...ก็คงไม่ต่างจากที่เห็นและเป็นอยู่ หากแต่...พรุ่งนี้! ...เราอยากลองเปลี่ยน?  เพื่อต้องการสิ่งใหม่ที่ง่ายและดีขึ้นกว่าเดิม อีกหนึ่งทางเลือกกับการปรับใช้นวัตกรรมทางความคิด โดยได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ พนักงาน สวทช. รวมทั้งสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น