โครงการฝึกอบรม STEM: Advanced Training for Chemical & Biological Sensor Platform

          ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรม STEM: Advanced Training for Chemical & Biological Sensor Platform เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

          โครงการฝึกอบรมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการสหศาสตร์ (Integrated Work Package Framework: WP) ในกรณีศึกษาตัวอย่างจากการทำวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง Microfluidic Sensor Platform โดยคัดเลือกและรับผู้สมัครเข้าอบรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศในระดับชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จากสาขาวิชา และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ

Read more...

NSTDA Academy ร่วมจัดเสวนาในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558

          1 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: NSTDA Academy ร่วมจัดเสวนาในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “Service Innovation หนทางก้าวสู่ Digital Economy” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูล นักวิจัย ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนวัตกรรมบริการ (SSI) จาก สวทช. ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นทีมเลขานุการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับกระทรวงไอซีที ดร. ศศิพร อุษณวศิน อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ CIO บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
          การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน ต่างมุ่งหวังสุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่ม productivity ให้สูงขึ้น และสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การสร้างนวัตกรรม หรือ

Read more...

10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบสำรวจข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2557 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับการเปิดรับข่าวสารและความสนใจของประชาชนที่มีต่อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ นิยามของ “ข่าวดัง” คือ ข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อออนไลน์ และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในการเปิดรับเนื้อหาของข่าวนั้นๆ
 
เริ่มตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2557

ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัล Power Bank จำนวน 5 รางวัล และเสื้อยืดรายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. จำนวน 100 ตัว ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อชิงรางวัล คลิ๊กที่นี่

WINTER OPEN NSTDA เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาว

          เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาวเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อาหาร/ เกษตร/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ชิ้นส่วนยานยนต์/เครื่องสำอางและอาหารเสริม
          เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ บริษัทวิจัยของผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารใหม่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมโอกาสสอบถามข้อมูลกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี มาพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายธุรกิจของท่านได้อย่างไร?

ด่วน! เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด!

          หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชนเท่านั้น กรณีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษา กรุณาติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000 เพื่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ภายหลังงานต่อไปคะ

Read more...

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่