โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

     สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

      สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี

WINTER OPEN NSTDA เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาว

          เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาวเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อาหาร/ เกษตร/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ชิ้นส่วนยานยนต์/เครื่องสำอางและอาหารเสริม
          เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ บริษัทวิจัยของผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารใหม่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมโอกาสสอบถามข้อมูลกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี มาพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายธุรกิจของท่านได้อย่างไร?

ด่วน! เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด!

          หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชนเท่านั้น กรณีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษา กรุณาติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000 เพื่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ภายหลังงานต่อไปคะ

Read more...

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Professional Examination (FE) ระหว่างวันที่  10-11, 16-18  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่