ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2558

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2558

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 206 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 195 คน

     จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 921 คน  

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) จำนวน 11 คน

     จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 117 คน

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60

 

Read more...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) 

ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558

จำนวน 20 คน จัด ณ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) 

ให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 27,30 เมษายน, 1 พฤษภาคม 2558

จำนวน 41 คน จัด ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล ถนนงามวงศ์วาน

 

 

 

 

 

สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2557

วันที่ 2 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. นางสุวิภา วรรณสาธพ   
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.]
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2557
และ เสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที”
โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวรพร ปุณยกนก ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
ดำเนินรายการโดย ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช.
และผู้มีเกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ส่วนงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2558 จำนวน 100 คน
จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302,304 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ