WINTER OPEN NSTDA เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาว

          เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาวเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อาหาร/ เกษตร/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ชิ้นส่วนยานยนต์/เครื่องสำอางและอาหารเสริม
          เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ บริษัทวิจัยของผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารใหม่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมโอกาสสอบถามข้อมูลกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี มาพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายธุรกิจของท่านได้อย่างไร?

ด่วน! เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด!

          หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชนเท่านั้น กรณีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษา กรุณาติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000 เพื่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ภายหลังงานต่อไปคะ

Read more...

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Professional Examination (FE) ระหว่างวันที่  10-11, 16-18  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
แบรนด์นั้นสำคัญไฉน??: The Power of Brand

          สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเข้าร่วมสัมมนา “แบรนด์นั้นสำคัญไฉน: The Power of Brand”: How to empower the Brand of your Technology Business วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000